AngelBiss Group

AngelBiss Group се фокусира основно върху производството и разработването на кислородни концентратори за обикновена домашна употреба, медицински генератор на кислород с високо налягане и промишлени генератори за доставка на кислород с голям поток.Целта е да се завършат местните вериги за доставка на медицински изделия, да се намалят материалните разходи, да се създадат нови работни места по целия свят

Оформление на глобалното съвместно предприятие AngelBiss Group 2020-2030:
AngelBiss Healthcare Inc, САЩ
AngelBiss Healthcare Ltd, Германия
AngelBiss Medical Technology Sdn Bhd, Малайзия/Сингапур
AngelBiss Medical Technology Co., Ltd, Китай
AngelBiss Medical Technology Pvt Ltd, Индия
AngelBiss Medical Technology Ltd, Кения
AngelBiss Medical Technology Ltd, Тюки